6/12/2007 ΟΜΙΛΙΑ Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» υπέρ του…

Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» υπέρ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και του Ν.Π.Δ.Δ. «‘Νοσοκομείο Παίδων – Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε σήμερα να κυρώσουμε με το παρόν σχέδιο νόμου δύο συμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαμετρικά αντίθετη λογική μεταξύ τους και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Η Κυβέρνηση επιχείρησε με την ταυτόχρονη εισαγωγή του σε ένα νομοσχέδιο να διευκολύνει τη δική της επιχειρηματολογία ενώπιον της Βουλής και της κοινής γνώμης για τη δεύτερη σύμβαση που αφορά τον Ερυθρό Σταυρό και που προκάλεσε τις πολλαπλές αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και φορέων της κοινωνίας. Θέλω όμως να τονίσω, ότι αυτή η επικοινωνιακή τακτική της Κυβέρνησης δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και δεν μπόρεσε να συγκαλύψει τις γκρίζες πλευρές του νομοσχεδίου όσον αφορά την τροποποίηση της σύμβασης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θέλω επίσης να επισημάνω και ένα ακόμα στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό ιδιαίτερα του Υπουργείου Υγείας, την κατάθεση, κύριε Υπουργέ, σοβαρών νομοσχεδίων την τελευταία ημέρα πριν από την εισαγωγή τους στην Επιτροπή. Θα πρέπει κάποτε να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί την Παρασκευή που λείπουν όλοι οι Βουλευτές που είναι από την επαρχία, να καταθέτετε νομοσχέδιο, για να συζητηθεί την Τρίτη το μεσημέρι στην Επιτροπή.

Θα πρέπει να υπάρξει λίγο μεγαλύτερος σεβασμός και στο ρόλο και στο έργο των Βουλευτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την πρώτη κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του ελληνικού Δημοσίου για την κατασκευή ογκολογικής πτέρυγας για παιδιά στο νοσοκομείο Αγία Σοφία, είναι γνωστή σε όλους η παρουσία και η δράση του εν λόγω Σωματείου και η προσφορά του η οποία δίνει μία ουσιαστική βοήθεια στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, στις οικογένειές τους και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Με τη Σύμβαση αυτή ξεκινάει η κατασκευή ενός έργου που η σημασία του είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση της νόσου τόσο στο επίπεδο της πρόληψης, όσο και της θεραπείας, ιδιαίτερα δε στον τομέα της μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Πρέπει εδώ να αναφέρω ότι αυτή η προσπάθεια του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» στηρίχθηκε και από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Η κατασκευή της μονάδας σε οικοπεδικές εκτάσεις όμορες του Νοσοκομείου Παίδων πρέπει να γίνει γρήγορα και με διευκολύνσεις για να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, αλλά και με συνεχή έλεγχο για την τήρηση των συμφωνημένων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία της ογκολογικής μονάδας θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του «Αγία Σοφία» και του «Αγλαΐα Κυριακού». Η μεταφορά στα κτίρια της μονάδας αυτής των υφιστάμενων ογκολογικών και αιματολογικών τμημάτων και των αντίστοιχων υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα επηρεάζει τους ασθενείς και δεν θα θίγει το νοσηλευτικό, διοικητικό και ιατρικό προσωπικό των δύο υφιστάμενων παιδιατρικών νοσηλευτικών μονάδων. Το ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να παρακολουθεί, να εποπτεύει και να συνδράμει ώστε η υλοποίηση του έργου να γίνει με όρους που επιβάλλει η ίδια η σπουδαιότητα αυτής της προσπάθειας. Η ενσωμάτωση αυτής της ογκολογικής μονάδας στο εθνικό σύστημα υγείας και η πλήρης λειτουργία της πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι απαλλαγμένη από παθογένειες του συστήματος και από προβλήματα που παρατηρούνται και μένουν ανεπίλυτα σε περιπτώσεις άλλων νοσοκομείων. Ορθολογική διαχείριση, διαφάνεια και αξιοκρατία είναι προαπαιτούμενα για τη μεγαλύτερη θετική προσφορά αυτού του εγχειρήματος στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας. Πρωτοβουλίες όπως αυτή της δωρεάς αναδεικνύουν τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας και συνιστούν αισιόδοξα μηνύματα για την εποχή μας. Πρέπει όμως να τονίσω ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η Κυβέρνηση να επαφίεται στην εθελοντική προσφορά των πολιτών, αλλά οφείλει να ενισχύει με συγκεκριμένα μέτρα τομείς όπως είναι η υγεία και η παιδεία που δυστυχώς σήμερα υποχρηματοδοτούνται και υποβαθμίζονται. Ως πολιτικός φορέας επικροτούμε αυτήν τη δωρεά και συμφωνούμε με το πνεύμα της Σύμβασης. Θα παρακολουθούμε κι εμείς από την πλευρά μας την εξέλιξη της μονάδας με κριτήριο την τήρηση των εκατέρωθεν δεσμεύσεων και τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δημοσίου. Συνεχίζω την εισήγησή μου με τη δεύτερη Σύμβαση που αφορά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Όπως γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, από τη μέρα που κατατέθηκε το νομοσχέδιο μέχρι σήμερα υπήρξαν εξελίξεις, με αποτέλεσμα το κείμενο που συζητάμε σήμερα να είναι διαφορετικό από την πρώτη του μορφή. Η Κυβέρνηση ύστερα από την αντίδραση του κόμματός μας και των δύο κομμάτων της Αριστεράς, αλλά και ύστερα από την αντίθεση των φορέων που τους αφορά άμεσα το περιεχόμενο της Συμφωνίας, “ανέκρουσε πρύμνα” και αφαίρεσε ορισμένα από τα επίμαχα άρθρα της Σύμβασης.

Η υπόθεση αυτή είναι παλιά και έχει απασχολήσει πολλαπλά την πολιτεία και την κοινή γνώμη. Οφείλω να θυμίσω ότι το 1985 η τότε κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διόρθωσε την παραχώρηση που έκανε το Δημόσιο προς τον Ερυθρό Σταυρό το 1927 και με νομοθετική επικύρωση της σύμβασης του 1985 με το ν. 1821/1988 δόθηκε ξανά στο Δημόσιο η λειτουργία των δύο νοσοκομείων, του Ερυθρού Σταυρού και του Ασκληπιείου της Βούλας. Η επίσημη πολιτεία δηλαδή απέκτησε τη χρήση των νοσοκομείων στο διηνεκές μολονότι η κυριότητα παρέμενε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό λόγω συνταγματικών προβλημάτων. Από τότε όμως που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία, άρχισαν να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σενάρια περί τροποποίησης της σύμβασης του ν. 1821/1988 και περί παραχώρησης δικαιωμάτων σε ιδιώτες, ιδιαίτερα για το νοσοκομείο της Βούλας και του οικοπεδικού του χώρου. Το χαρακτηριστικότερο γεγονός που προηγήθηκε των σημερινών εξελίξεων συνέβη πέρσι τέτοιο καιρό περίπου. Σε ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις 19.10.2006 το ιδιωτικό θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ MARFIN δήλωνε ότι επετεύχθη συμφωνία με τον Ερυθρό Σταυρό για κατασκευή νέου ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ και παράλληλα όμως μιας μεγάλης μαιευτικής κλινικής ιδιωτικής και άλλων υγειονομικών μονάδων που πιθανόν να προέκυπταν στο οικόπεδο των 108 στρεμμάτων του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ. Η εκμετάλλευση δηλαδή του χώρου αυτού θα δινόταν κατά κύριο λόγο σε ιδιώτες. Τότε εμείς καταγγείλαμε σαν κόμμα αυτά τα σχέδια και μετά την καθολική αντίδραση και των εργαζομένων στο νοσοκομείο της δημοτικής αρχής της νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και των πολιτών της περιοχής ο Υπουργός Υγείας τότε, αναγκάστηκε να δηλώσει ότι δεν θα γίνουν τροποποιήσεις της ισχύουσας σύμβασης του 1988. Ένα χρόνο μετά όμως ο Υπουργός ακυρώθηκε γιατί η Κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υγείας επανέφερε το ζήτημα και ζήτησε την τροποποίηση της σύμβασης με δυσμενέστατους όρους και σε βάρος του δημόσιου χαρακτήρα του υγειονομικού μας συστήματος. Στο αρχικό κείμενο αναφερόταν η εκχώρηση δικαιωμάτων στο Ερυθρό Σταυρό για σύμπραξή του όπως ανέφερα με άλλους ιδιώτες ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν την οικοπεδική έκταση του ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ το φιλέτο δηλαδή του οικοπέδου. Ως δικαιολογία για αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση η Κυβέρνηση πρόβαλλε μια αόριστη και δυνητική υποχρέωση του Ερυθρού Σταυρού να φτιάξει ένα νοσοκομείο και να το παραχωρήσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ίδια στιγμή σε αυτή τη σύμβαση στην προτεινόμενη τροποποίηση περιελήφθη και δυστυχώς παραμένει και στο τελικό κείμενο της σύμβασης η δέσμευση του κράτους να επιχορηγήσει τον Ερυθρό Σταυρό να τον επιχορηγεί ανά έτος με 12.000.000 ευρώ ποσό που θα γράφεται στον προϋπολογισμό από το 2008. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με τον πληθωρισμό συν ένα 2%. Θεωρούμε ότι είναι λεόντειος η συμφωνία. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο κάθε τέσσερα, πέντε χρόνια να φτιάχνει ένα καινούργιο κτίριο νοσοκομείο. Δεν αμφισβητεί κανείς μας την προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διαχρονικά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε όμως το πόσο βλαπτική για το Ελληνικό Δημόσιο είναι η συγκεκριμένη σύμβαση. Κύριοι συνάδελφοι, εδώ θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο ότι όταν εισήχθη το συγκεκριμένο θέμα στη Διαρκή Επιτροπή απαιτήσαμε όπως είναι δημοκρατικό και προφανές να διατυπώσουν τις θέσεις τους οι φορείς που προανέφερα. Παρά τις αρχικές ενστάσεις του Προεδρείου η Κυβέρνηση υποχώρησε και οι φορείς ανέπτυξαν αναλυτικά τις αντιρρήσεις τους για το σχέδιο αυτό. Θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή ήταν μια νίκη των δυνάμεων που επιδιώκουν την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υγείας.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επαναπαυόμαστε ούτε για το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ούτε γενικότερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και βέβαια θέλω εδώ να επαναλάβω και να επισημάνω ότι η Κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ γιατί κατόρθωσε να το απαξιώσει τελείως αυτά τα χρόνια που κυβερνάει. Δεν προσλήφθηκε προσωπικό, δεν λειτούργησαν νευραλγικές του υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει μπει ούτε ένα καρφί για την ξενοδοχειακή του υποδομή. Βέβαια, η δέσμευση για την κατασκευή καινούργιων πτερύγων, όπως είναι τα επείγοντα περιστατικά και η μονάδα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης, παρ’ ότι τα χρήματα υπήρχαν δεν κατασκευάστηκαν ποτέ. Δεν μιλάμε για το προσωπικό, απλά να αναφέρω ότι στην ΜΕΘ των εννέα κρεβατιών, αντί για τριάντα οκτώ νοσηλεύτριες δουλεύουν μόνο οι δεκαεννιά. Αυτό δείχνει μια συστηματική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το κυβερνών κόμμα. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να βρει τα χρήματα και να ανακατασκευάσει το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ για να φτιάξει ένα καινούργιο νοσοκομείο σε εκείνο το χώρο, γιατί καλύπτει μια τεράστια περιοχή. Εφημερεύει κάθε τρεις μέρες, καθημερινά για τα ορθοπεδικά περιστατικά. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο σε όλη την Ανατολική Αττική. Οφείλει, λοιπόν, η Κυβέρνηση ή να διορθώσει το υπάρχον ή να κατασκευάσει ένα καινούριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σχέδιο νόμου ενσωματώθηκαν ως άρθρα και δύο υπουργικές τροπολογίες πάρα πολύ σημαντικές, κατά την άποψή μου. Η μία είναι ότι επαναχορηγούνται στους αρχικούς δικαιούχους οι άδειες λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών που παραχωρήθηκαν ή εκμισθώθηκαν σε οργανισμούς παροχής δημοσίων υπηρεσιών υγείας και οι οποίες ανακληθήκαν κατά τη διάρκεια της παραχώρησης. Εγώ, κύριε Υπουργέ, σας είχα ζητήσει και στην Επιτροπή να μου πείτε ποιες είναι αυτές οι κλινικές που ενώ είχαν παραχωρηθεί στο δημόσιο δεν λειτούργησαν, τους αφαιρέθηκαν οι άδειες και τώρα τις ξαναδίνετε πίσω στους ιδιώτες. Βέβαια δεν πήρα καμία απάντηση για το ποιες κλινικές είναι αυτές και τι συμφέροντα εξυπηρετούνται στην δεδομένη στιγμή. Επίσης, δίνετε μια νέα παράταση για την προσαρμογή των ιδιωτικών κλινικών, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 235/2000, παρά τις διαβεβαιώσεις και των δυο Υπουργών Υγείας, και της προηγούμενης Κυβέρνησης και της τωρινής, ότι δεν θα δοθεί. Κάθε φορά, λοιπόν, έρχεστε και δίνετε και μια νέα παράταση για να προσαρμοστούν οι ιδιωτικές κλινικές, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας. Η δεύτερη υπουργική τροπολογία, που έγινε και αυτή άρθρο στο σχέδιο νόμου και είναι το άρθρο 6, επιτρέπει στον Υπουργό το διορισμό επικουρικών γιατρών σε υγειονομικές μονάδες των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ήρθατε να αλλάξετε το δικό σας πριν από ένα χρόνο, που δεν μπορούσαν για την πρώτη χρονιά να διοριστούν στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι αυτές οι θέσεις των επικουρικών γιατρών θα έπρεπε να ήταν μόνο για τις άγονες περιοχές.

Εμείς είχαμε επικουρικούς μόνο για τις άγονες γραμμές και μόνο όταν μετά από δύο φορές προκήρυξης δεν καλυπτόταν η θέση. Έρχεστε εσείς σήμερα και υποβαθμίζετε ακόμη περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί προσλαμβάνετε σε νοσοκομεία -εάν προκηρύσσατε τις θέσεις θα υπήρχαν και παρά πολλοί υποψήφιοι και θα γινόταν μια αξιολόγηση των γιατρών που θα καταλάμβαναν αυτές τις θέσεις- χωρίς καμία αξιολόγηση, καθαρά για ρουσφετολογικούς λόγους, για να διορίζετε αυτούς που θέλετε, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς τίποτε, σε θέσεις νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Βέβαια είναι διπλό το καλό για εσάς. Από τη μια μεριά εξυπηρετείτε τα ρουσφέτια σας και από την άλλη δεν βαρύνετε τον κρατικό Προϋπολογισμό, γιατί αυτοί οι επικουρικοί γιατροί πληρώνονται από τα πενιχρά έσοδα των νοσοκομείων. Είναι απαράδεκτο. Είστε τέσσερα χρόνια στην Κυβέρνηση. Θα μπορούσατε να είχατε προκηρύξει θέσεις σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και να είχαν ήδη καλυφθεί. Τέσσερα χρόνια είναι πάρα πολλά για να μην λειτουργούν τα ΣΚΕΙΟΠΝΙ και να μην γίνονται κρίσεις πρόσληψης γιατρών στο ΕΣΥ. Τι άλλο, κύριε Υπουργέ, παρά ρουσφετολογικό άρθρο δεν είναι αυτό, όταν θέλετε ακόμα και στα νοσοκομεία που θα υπήρχε τεράστια ζήτηση να προσλαμβάνονται; Θα αναφέρω, απλά για να καταλάβει και το ακροατήριο και ο ελληνικός λαός που μας ακούει, ότι μόνο μέσα σε δέκα μήνες, από 01/01/2007 μέχρι το τέλος του Οκτώβρη του 2007, διορίσατε 1.240 επικουρικούς, εκ των οποίων τους 287 στην Αττική. Είναι απαράδεκτο. Συνεχίζετε και με αυτόν τον τρόπο την υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καταψηφίζω αυτή τη σύμβαση.

Related Posts

Copyright © 2011-2022 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr