27-1-2006 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Θέμα: «Καθεστώς ασφάλισης των εργαζομένων στις ΔΥΠΕ και στα Δημόσια προνοιακά Ιδρύματα με βάση το Νόμο 3329/2005»

Μετά την εφαρμογή του νόμου 3329/2005 βάσει του οποίου καταργήθηκαν τα ΠΕΣΥΠ και δημιουργήθηκαν οι ΔΥΠΕ, έχει προκύψει μείζον πρόβλημα σχετικά με το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των εργαζομένων, τόσο στα Νοσοκομεία και στις άλλες μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, όσο και στα Προνοιακά Ιδρύματα που λειτουργούσαν ως μονάδες των ΠΕΣΥΠ. Η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία δεν προέβησαν όπως όφειλαν, στη νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος των εργαζομένων στο χώρο αυτό, ώστε να παραμείνουν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα (Δημόσιο), στον οποίο ανήκαν μέχρι την ψήφιση του ν. 3329/2005. Επειδή η σοβαρή αυτή παράλειψη και ασυνεννοησία των Υπουργείων έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση σε χιλιάδες εργαζόμενους του ΕΣΥ σε ολόκληρη τη χώρα και επειδή, παρά τις διαμαρτυρίες αυτών και των συνδικαλιστικών τους φορέων δεν έχει ακόμη δοθεί λύση που να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 1. Πώς θα παρέμβει ώστε να υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη διατήρηση του καθεστώτος ασφάλισης και συνταξιοδότησης του Δημοσίου για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία και στις άλλες μονάδες υγείας του ΕΣΥ, τόσο για τους παλαιούς, όσο και για τους νεοπροσλαμβανόμενους; 2. Πώς, επίσης, θα ρυθμιστεί νομοθετικά, η παροχή δυνατότητας επιλογής φορέα ασφάλισης από τους εργαζόμενους στα προνοιακά Ιδρύματα, που μετατράπηκαν σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3329/2005;

Related Posts

Copyright © 2011-2022 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr