26-05-2004 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΠΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Θέμα: «Παράταση ειδικής επιδότησης ανεργίας σε απολυθέντες χωρίς υπαιτιότητα τους».

Κύριε Υπουργέ, Οι απολυμένοι εργαζόμενοι κατά τα έτη 1990 έως 1995 των επιχειρήσεων: Μεταλλευτικές επιχειρήσεις «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε,ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.,ΜΑΡΜΕΤΑΛ ΚΑΙ ΚΟΙ.Σ.Ε.ΛΙ.Κ Α.Ε., εντάχθηκαν στην ειδική επιδότηση ανεργίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου 2388/14-03-1996. Η τελευταία παράταση πού δόθηκε στην επιδότηση αυτών των ανέργων λήγει τον Σεπτέμβριο του 2004. Επειδή κύριε υπουργέ το πρόβλημα της ανεργίας πού αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους είναι μείζονος σημασίας δεδομένου ότι πολλοί απ’ αυτούς είναι μεγάλης ηλικίας και αδυνατούν να βρουν δουλειά για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ασφαλιστικά δικαιώματα για την συνταξιοδότηση τους Ερωτάστε, Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε για να δοθεί νέα παράταση στην ειδική αυτή επιδότηση που τους εξασφαλίζει σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο ασφάλιση, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι.

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr