24/9/2009 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:3377

Προς τους Υπουργούς 1.Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο 2. ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά Θέμα: «Νέες κωλυσιεργίες και καθυστερήσεις για την έναρξη κατασκευής του νέου Ν. Νοσοκομείου Χαλκίδας».

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr