21/03/2012 ΕΡΩΤΗΣΗ με Αρ. Πρ. 6996 Προς την Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Θέμα: «Στοχευμένη επένδυση και δημιουργία θέσεων εργασίας για την ΕΒΙΟΠ – ΤΕΜΠΟ Α.Ε. και την Εύβοια».


Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr