17-9-2004 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς Α: τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Κύριο Γιώργο Σουφλιά Β: τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κύριο Γιώργο Αλογοσκούφη

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Σχηματάρι-Χαλκίδα, αποτελεί αναγκαιότητα ζωτικής σημασίας για την Εύβοια, που θα συμβάλλει πολύπλευρα στην ανάπτυξη και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Ο δρόμος αυτός μολονότι δημοπρατήθηκε στις 3.3.2004 μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες των τοπικών αρχών και των κατοίκων, σήμερα, η δημοπράτηση αυτή ακυρώνεται αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα και το έργο απεντάσσεται από το Γ΄ Κ.Π.Σ. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευβοίας με ψήφισμα του στις 10.9.2004, εκφράζει ομόφωνα την αντίθεση του στην ακύρωση της δημοπράτησης και ζητά να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του δρόμου αυτού.

Δεδομένου επίσης ότι, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας στη Χαλκίδα, δεσμεύτηκε ρητά για την άμεση κατασκευή του εν λόγω έργου, Ερωτάστε κύριοι Υπουργοί : Α) Για ποιο λόγο και με ποιο σκεπτικό ακυρώνεται η δημοπρασία κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου Σχηματάρι-Χαλκίδα; Β) Για ποιο λόγο και με ποιο σκεπτικό απεντάσσεται ένα έργο ενταγμένο στο Γ΄Κ.Π.Σ. και ώριμο προς εκτέλεση; Γ) Με ποιο τρόπο και με ποιο χρονοδιάγραμμα η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες έναρξης κατασκευής του δρόμου, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον Ευβο’ι’κό Λαό;

Related Posts

Copyright © 2011-2022 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr