16-12-2005 ΟΜΙΛΙΑ Στο σχ. Νόμου για τις ΔΕΚΟ

Στο σχέδιο νόμου και στη λογική του για τις ΔΕΚΟ, εμείς λέμε όχι! Γιατί επιχειρείται από την Ν.Δ. η εισαγωγή των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων συνταγών για τις εργασιακές σχέσεις. Γιατί δημιουργείται καθεστώς εργαζομένων δύο ταχυτήτων, που φορτώνονται τα προβλήματα λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Γιατί απαξιώνεται η κατάκτηση των συλλογικών συμβάσεων. Γιατί καταργείται ο κοινωνικός χαρακτήρας των ΔΕΚΟ. Η Κυβέρνηση με το σχ. Νόμου αυτό, επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα συζήτησης για τον προϋπολογισμό, για την επιδείνωση της κατάστασης της οικονομίας, για την ανεργία, για τα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και να μεταφέρει τόσο τις ευθύνες της όσο και το κόστος των «μεταρρυθμίσεων» που επιχειρεί στις πλάτες τους. Και ολ’ αυτά εν μέσω συζήτησης του προϋπολογισμού, γεγονός πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά χρονικά. Εμείς θεωρούμε ότι οι ΔΕΚΟ πρέπει να εντάσσονται σ’ έναν στρατηγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα εμπεριέχει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επενδύσεων, σύγχρονων υποδομών, νέων οργανωτικά και λειτουργικά σχημάτων, στη βάση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Αυτό εξάλλου είναι και κοινοτική υποχρέωση για τη χώρα μας. Το σύστημα των προμηθειών πρέπει να αποκλείει τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις των προμηθευτών, πρέπει να αφήνει απ’ έξω την πελατειακή σχέση με την κρατική ή κομματική εξουσία. Χρειάζεται να αποσαφηνιστούν οι όροι διαφάνειας και λειτουργίας των ΔΕΚΟ. Χρειάζεται να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εποπτεία και τον έλεγχό τους. Αντ’ αυτού ο ρόλος της Βουλής υποβαθμίζεται, ο έλεγχος τους και η έγκριση των διοικήσεών τους, μένουν εκτός Βουλής. Θα πρέπει να γίνεται σωστή οικονομική αποτίμησης της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης με διάκριση και χωριστή αποτύπωση του κόστους του κοινωνικού έργου των ΔΕΚΟ σε «κοινωνικούς ισολογισμούς». Αντί να προβλέπονται και να ρυθμίζονται αυτά τα ζητήματα, το νομοσχέδιο στρέφεται μονοδιάστατα και κατά κύριο λόγο κατά των εργαζομένων. Επιχειρείτε κύριοι Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, να έχετε την υποστήριξη της κοινής γνώμης σ’ αυτή την επίθεση προς τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ, αλλά δεν πείθετε κανέναν. Δεν σας προβληματίζει ότι, ακόμη και τα συνδικαλιστικά στελέχη της παράταξής σας αντιδρούν σ’ αυτό το νομοσχέδιο; Θέλω να επιμείνω στην απαξίωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που προωθείτε. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι κατάκτηση μακροχρόνιων αγώνων και δεν θα επιτραπεί η κατάργησή τους ούτε στις ΔΕΚΟ ούτε στους άλλους εργασιακούς χώρους. Αυτό που χαρακτηρίζει επίσης το νομοσχέδιο, είναι ότι δεν γίνεται αναφορά στον κοινωνικό ρόλο και στην παροχή υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού συμφέροντος, που πρέπει να είναι συστατικά στοιχεία της φιλοσοφίας και της λειτουργίας των ΔΕΚΟ. Αποκρύπτεται δηλαδή το γεγονός ότι οι ΔΕΚΟ που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες από τη φύση τους, δεν μπορεί να λειτουργούν με μοναδικό κριτήριο το κέρδος. Μήπως αυτό γίνεται γιατί σκοπεύετε να εκχωρήσετε εν τέλει όλες τις επιχειρήσεις αυτές σε ιδιώτες, αφού πρώτα τις «απαλλάξετε» από το κόστος λειτουργίας τους σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων που δουλεύουν εκεί; Κύριοι συνάδελφοι, Οι πρωτοβουλίες αυτές της Κυβέρνησης, που δεν είναι καθόλου πρωτότυπες σε σχέση με την ιδεολογία της και την γενικότερη πολιτική της, εκτός από την ανασφάλεια που δημιουργούν στους εργαζόμενους, έχουν προκαλέσει ήδη κλίμα έντασης και κοινωνικών αναταράξεων. Οι όποιες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν στις ΔΕΚΟ πρέπει να είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου με τους εργαζόμενους και νάχουν ως κριτήριο την αναβάθμισή τους και την διεύρυνση του κοινωνικού τους ρόλου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Θέλω επίσης να τονίσω κι εγώ, το γεγονός της αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου γιατί παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη συλλογική αυτονομία. Καταστρατηγούνται δηλαδή και ο θεσμός της συλλογικής διαπραγμάτευσης και συλλογικής σύμβασης, και ο θεσμός της διαιτησίας. Αλλά και η αρχή της γενικής ισότητας παραβιάζεται αφού για ίση παρεχόμενη εργασία θα δίνεται διαφορετική αμοιβή στους εργαζόμενους με τον επιχειρούμενο διαχωρισμό τους σε νεοπροσλαμβανόμενους και παλαιούς. Αυτό επίσης που προβλέπεται στο νομοσχέδιο σας και στο άρθρο 13, η υπαγωγή δηλαδή των νεοπροσλαμβανομένων στις ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας και ούτε καν στις ρυθμίσεις των σχετικών κλαδικών συμβάσεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Με το περιβόητο άρθρο 14 επιχειρείται ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα στα δικαιώματα των εργαζομένων. Στις ΔΕΚΟ που εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή επιχορηγούνται από το Δημόσιο για την εξυγίανσή τους, παύουν να ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις και η συλλογική αυτονομία δια νόμου. Με την απορρύθμιση αυτή διαμορφώνεται το έδαφος για συνολικότερες παρεμβάσεις στο σύνολο των εργαζομένων σχετικά με τις κλαδικές και επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις τους και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ο περιορισμός τέλος, της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ, ως προς τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Δημόσιες Επιχειρήσεις, θέτει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την διαφάνεια και την αξιοκρατία στον έλεγχο που πρέπει να έχει αυτός ο θεσμός σε όλο τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, Σπέρνετε ανέμους και θα θερίσετε θύελλες. Ξεκινήσατε με την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων στο Δημόσιο, προχωράτε στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Σειρά έχουν στη συνέχεια και όπως όλα δείχνουν, οι κατακτήσεις στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αντί για εξυγίανση προωθείτε τη διάλυση και τον εργασιακό μεσαίωνα. Η βιώσιμη ανάπτυξη των ΔΕΚΟ και της οικονομίας δεν μπορεί να περνά πάνω από τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους.

Η διαμόρφωση της πρέπει να γίνει μαζί με τους πολίτες με μια εθνική κοινωνική αναπτυξιακή συμφωνία που οδηγεί σε προοδευτική προοπτική τη χώρα. Η μεταρρύθμιση που λέτε ότι προωθείτε για τις ΔΕΚΟ, για να είναι πραγματική, πρέπει να πληρεί τουλάχιστο δύο προϋποθέσεις: Πρώτον να βελτιώνονται οι επιχειρήσεις στη δομή τους και στη λειτουργία τους με ταυτόχρονη αναβάθμιση της θέσης των εργαζομένων σ’ αυτές και δεύτερον, το προϊόν της λειτουργίας τους, δηλαδή οι υπηρεσίες που παρέχουν προς το κοινωνικό σύνολο, να είναι καλύτερο και φθηνότερο προς όφελος του πολίτη. Στο σχέδιο νόμου που καταθέσατε, τίποτα απ’ αυτά δεν συντελείται. Απεναντίας και η θέση των εργαζομένων επιδεινώνεται και τα εργασιακά τους δικαιώματα καταπατούνται και οι επιχειρήσεις, αντί να διευρύνουν τον κοινωνικό τους ρόλο και την κοινωνική τους αποστολή, γίνονται υποχείρια των κομματικών σκοπιμοτήτων και πεδία εξυπηρέτησης ρουσφετολογικών αναγκών του κυβερνώντος κόμματος. Όσον αφορά την παροχή καλύτερων και φθηνότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με βάση την ψευδεπίγραφη μεταρρύθμιση σας, δεν προοιωνίζεται τίποτα θετικό. Όπως τίποτα θετικό δεν προοιωνίζεται κύριοι συνάδελφοι και για καμιά άλλη πτυχή της πολιτικής της Κυβέρνησης, σε σχέση με τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Καταψηφίζω το νομοσχέδιο αυτό που επαναφέρει με το χειρότερο τρόπο, το σκληρό και αυταρχικό πρόσωπο της Δεξιάς της δεκαετίας του 50. Ευχαριστώ.

Related Posts

Copyright © 2011-2021 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr