14-7-2005 ΟΜΙΛΙΑ Στο σχέδιο νόμου : «Οργανισμός Εθελοντισμού». «Έργο Πολιτών»

Με το πρόσχημα της «οργάνωσης» του εθελοντικού κινήματος στη χώρα μας, η κυβέρνηση επιχειρεί με το παρόν σχέδιο νόμου να ελέγξει το κίνημα αυτό, το να το χειραγωγήσει, να το κατευθύνει και τελικά να το οικειοποιηθεί προς όφελος της, στο βαθμό που δεν θα μπορέσει να το συρρικνώσει ή να το αδρανοποιήσει. Οι θιασώτες του φιλελευθερισμού και της αντίληψης ότι όλα στην αγορά πρέπει να κινούνται αυθόρμητα και ανεπηρέαστα, όταν πρόκειται για κοινωνικά κινήματα γιατί περί αυτού πρόκειται, τότε μεταμορφώνονται σε κρατιστές παλαιάς κοπής, και υποδυόμενοι τους θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής, νομοθετούν κάτι το οποίο ουδείς τους εζήτησε από τους ενδιαφερόμενους δηλαδή κατά πρώτο λόγο, τους ίδιους τους εθελοντές, αλλά και γενικότερα τα μέλη της κοινωνίας μας που είναι διατεθειμένα, ή θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σ’ αυτό που ονομάζεται εθελοντική προσφορά.

Είναι λυπηρό για την ίδια την κοινωνία να αντιλαμβάνεται ότι όταν πάει να αρθρώσει ένα καινούργιο λόγο, να συγκροτήσει τη στάση της στην πραγματικότητα της εποχής που ζούμε, σε μια νέα βάση, να αυτοπροστατευθεί και να αυτενεργήσει, απαντώντας έμπρακτα στις θεωρίες περί ατομικής στάσης των μελών της, να βλέπει ότι οι μηχανισμοί της εξουσίας και του κράτους βρίσκονται πανταχού παρόντες έτοιμοι να ακυρώσουν και να μπλοκάρουν τη διάθεση αυτή των πολιτών. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε την αντίληψη ότι ο εθελοντισμός αποτελεί την πεμπτουσία της ελεύθερης επιλογής και αυτοοργάνωσης των πολιτών, οι οποίοι με δική τους βούληση αποφασίζουν να ενεργοποιηθούν και να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κυρίως σε τοπικό/κοινοτικό επίπεδο, αλλά και σε άλλα πεδία μεγαλύτερης έκτασης και αφορούν πανανθρώπινα ζητούμενα προς αντιμετώπιση. Η αντίληψη μας πρεσβεύει τη δημιουργία μιας κουλτούρας εθελοντικής προσφοράς που θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη, πέρα και μακρυά από κάθε τύπου κρατικές παρεμβάσεις. Πρόκειται για τη στάση εκείνη που πιστεύει στην κίνηση των πολιτών και όχι στην κίνηση του κράτους. Το σχέδιο νόμου που καταθέσατε, κινείται ακριβώς στην αντίθετη λογική. Αντί το Υπουργείο Πολιτισμού να επιδιώξει να θέσει κανόνες που θα ρυθμίζουν τις σχέσεις του με τις οργανώσεις των πολιτών, επιδιώκει να φτιάξει ένα όργανο που (θνησιγενές, προέβλεψαν αρχικά συνάδελφοι) που να ελέγχει και να καθοδηγεί αυτές τις οργανώσεις. Στο συγκεκριμένο Ν/Σ , προσπερνιούνται χωρίς την παραμικρή αναφορά, όλες οι δεσμεύσεις που συνεπάγονται τη νομιμότητα στις σχέσεις κράτους και εθελοντισμού και τελικά εισάγεται μια πρακτική πρωτόγνωρη για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα –αυτή της δημιουργίας ενός Οργανισμού.

Αυτός ο Οργανισμός στην ουσία θα παίζει ρόλο διαμεσολαβητή στην ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων του εκάστοτε Υπουργού με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών, τις οποίες θα αναλαμβάνει να ενισχύσει επιλεκτικά και με αδιαφανή κριτήρια, στοχεύοντας προφανώς στην «πρόσδεση» τους στο κρατικό και κομματικό άρμα. Όσον αφορά τις σχέσεις του Οργανισμού «Έργο Πολιτών» με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν περιγράφονται πουθενά οι σχέσεις διασύνδεσης τους, και ο ρόλος της Τ.Α. φαίνεται να είναι απολύτως περιορισμένος και περιθωριοποιημένος. Εμείς θεωρούμε ότι η Τ.Α. τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας θα πρέπει να αποτελεί τη βάση πάνω στη οποία θα στηριχθεί ο εθελοντισμός και ο «πολιτισμός» του. Μέσα απ’ αυτούς τους θεσμούς, θα αναπτύσεται η αλληλεγγύη και η προσφορά των πολιτών στους κοινούς στόχους για το κοινό όφελος. Αντί να προβλεφθεί ένα Δίκτυο Δημοτικών Εθελοντικών Οργανώσεων, η Ν.Δ. προσπαθεί να παραμερίσει πλήρως την Τ.Α. και να θέσει τις εθελοντικές κινήσεις, στον πλήρη έλεγχο του κρατικού μηχανισμού. Το ΠΑΣΟΚ έχει την άποψη ότι, η εθελοντική δράση πρέπει να συμπληρώνει και να υποβοηθά τις αξιόλογες προσπάθειες της Πολιτείας, και όχι να καλύπτει κενά, ελλείψεις και αδυναμίες των επιλογών της κυβέρνησης. Μέσα από το σχέδιο νόμου φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να βρει στο πρόσωπο των εθελοντών, τις φθηνές και οικονομικές λύσεις για να καλυφθούν κενά θέσεις εργασίας. Όσον αφορά αυτόν καθ’ αυτόν τον Οργανισμό που πάει να φτιάξει η κυβέρνηση, η ασάφεια ως προς τις αρμοδιότητες του και ο γενικός του χαρακτήρας, θα προκαλέσουν τεράστιες συγχύσεις μεταξύ των θεσμικών φορέων οι οποίοι ήδη σχετίζονται με εθελοντικές οργανώσεις αλλά και Μ.Κ.Ο. Οι προτάσεις που έχουμε διατυπώσει και θέλω να επαναλάβω, κινούνται σε 3 επίπεδα : Α)Σε καθημερινές εθελοντικές δράσεις που αφορούν κυρίως θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης Β) Σε εθελοντικές δράσεις σε περιόδους κρίσεων(έκτακτες ανάγκες) και Γ) Σε δράσεις Μ.Κ.Ο. Στο Ν/Σ της Ν.Δ. δεν υπάρχουν τέτοιοι άξονες και τέτοια πεδία. Αντίθετα κάτω απ’ τη γενική διατύπωση της έννοιας της εθελοντισμού (Μια μόνο σελίδα στην αιτιολογική έκθεση, με γενικότητες) φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν ξέρει ή δεν θέλει να αναφερθεί συγκεκριμένα στην ουσία του ζητήματος, αλλά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι ο έλεγχος και η χειραγώγηση και βεβαίως το βόλεμα κάποιων «ημετέρων» μέσα από τον Οργανισμό Εθελοντισμού.

Με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία στις προσλήψεις των υψηλόβαθμων στελεχών το εν λόγω μόρφωμα θα πληρώνει 750,000 μόνο σε μισθούς και αυτό μόνο στην αρχική του φάση γιατί μετά θα δημιουργηθούν και περιφερειακά γραφεία. Μόνο για το μισθό του προέδρου, ο μισθός υπολογίζεται στα 5,500 ευρώ μηνιαίως. Πώς είναι δυνατόν με τέτοια νούμερα ο Υφυπουργός Πολιτισμού να χαρακτηρίζει τον Οργανισμό «ασκητικό». Όλοι έτσι θα θελήσουν να γίνουν «ασκητές». Κύριοι Συνάδελφοι, Η συγκεντρωτική λογική του νομοσχεδίου σας, η προσπάθεια καπελώματος του εθελοντικού κινήματος, η εσκεμμένη ασφάλεια, η ηθελημένη αοριστολογία για τον Οργανισμό καθώς και η σκανδαλώδης ρύθμιση στην οργανική λειτουργία που μας οδηγεί στο να το καταψηφίσουμε. Θέλοντας επίσης να υπογραμμίσουμε με αυτή μας τη στάση την εκ διαμέτρου αντίθετη οπτική και φιλοσοφία. Το ίδιο το σχέδιο νόμου και τα άρθρα του, εκείνο που κάνουν και που θα εκφράσουν στη συνείδηση των πολιτών είναι η αρχή του εθελοντισμού. Και εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να νομιμοποιήσουμε αυτή τη στρέβλωση.

Related Posts

Copyright © 2011-2021 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr