13-12-2005 ΟΜΙΛΙΑ Στο σχ. Νόμου με τίτλο: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου»

Κύριοι Συνάδελφοι, Τα ενεργειακό ζήτημα στη χώρα μας αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, τόσο απ’ την άποψη της αυτάρκειας όσο και της εξάρτησης των πηγών ενέργειας από ξένες αγορές. Κοινός παρανομαστής όλων των προσπαθειών που πρέπει να γίνονται σε σχέση με την ενέργεια είναι η αξιοποίηση οποιασδήποτε μορφής ενέργειας παράγεται ή διατίθεται στη χώρα μας να γίνεται με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή πολίτη και της Εθνικής μας Οικονομίας. Στην οπτική αυτή βεβαίως υπεισέρχεται η προστασία του περιβάλλοντος και ο ασφαλής τρόπος διάθεσης και χρήσης του ενεργειακού προϊόντος σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής Επικράτειας και για κάθε πολίτη ξεχωριστά. Σε σχέση με την προώθηση του Φυσικού Αερίου θα πρέπει να υπογραμμισθούν οι προσπάθειες και τα αποτελέσματα των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που έβαλε τη σφραγίδα του στην μέχρι τώρα πορεία του μεγάλου αυτού έργου. Ήταν η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που αποφάσισε την ένταξη του Φ.Α. στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και το 1996 το έθεσε σε λειτουργία.

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις με Ρωσία και Αλγερία. Προχώρησε σε εγκαταστάσεις, κατασκευάστηκαν δίκτυα, προωθήθηκε η συνεργασία με τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία για τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς Φ.Α.. Διαμορφώθηκε η στρατηγική, για την εν γένει αξιοποίηση κατ’ επέκταση αυτής της πηγής ενέργειας, εν όψει μιας γενικότερης στρατηγικής για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Δυστυχώς στους 21 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από την Ν.Δ., η πρόοδος των ενεργειών σε σχέση με την διεύρυνση και επέκταση της χρήσης του Φ.Α. σταμάτησε ή καθυστερεί σημαντικά, με συνέπεια να έχει μείνει πίσω η μεγάλη αυτή εθνική προσπάθεια σε βάρος πρώτα απ’ όλα των Ελλήνων καταναλωτών ενέργειας. Αλλά και γενικότερα, η αγορά ενέργειας στη χώρα μας έπαψε να έχει προσανατολισμούς και κινείται χωρίς σχέδιο, χωρίς συνολική αντίληψη, χωρίς αναφορές στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των πολιτών. Τα τρία συνεχόμενα νομοσχέδια του Υπ. Ανάπτυξης για τα βιοκαύσιμα, την ηλεκτρική ενέργεια και το Φυσικό Αέριο που εισήχθησαν προς ψήφιση στη Βουλή χωρίς να υπάρχει ένας γενικότερος ενεργειακός σχεδιασμός που να εντάσσεται σε μια συνολική λογική εξυπηρέτησης του όλου ενεργειακού ζητήματος. Ετσι λοιπόν και το παρόν σχ. Νόμου αιωρείται σε μια γενική θεώρηση και δεν απαντά σε μια σειρά ζητήματα, αφού τόσο στην εισηγητική έκθεση όσο και στα άρθρα του, πολλά και σημαντικά ζητήματα παραπέμπονται προς διευθέτηση από Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, κώδικες, κανονισμούς κ.λ.π. που θα εκδοθούν στο μέλλον. Παρά την ψήφιση του Νόμου 2173/2003 για την επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς Φ.Α. με ημερομηνία ανοίγματος της αγοράς αυτής την 1/7/2005 το Ν/σχέδιο έρχεται τώρα προς ψήφιση και είναι άγνωστο πότε θα τεθεί σε εφαρμογή. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που προκύπτει, είναι -όπως τόνισαν και άλλοι συνάδελφοι- η εκχώρηση υπερεξουσιών στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την έννοια της παραγωγής πολιτικής υπό την Αρχή αυτή, χωρίς να υπάρχει καμιά τέτοια αναγκαιότητα από τις κοινοτικές οδηγίες. Η ΡΑΕ αναλαμβάνει π.χ., πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος και στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

Όμως αυτή, όπως και άλλες αρμοδιότητες που εκχωρούνται, πρέπει να τις έχουν το Υπουργείο Ανάπτυξης και γενικότερα το κράτος. – Η απόσχιση από τη ΔΕΠΑ του κλάδου μεταφοράς και η ίδρυση της θυγατρικής Α.Ε. Δ.Ε.Σ.Φ.Α. όπου μεταβιβάζονται τα πάγια του ΕΣΦΑ (Εθνικού συστήματος Φυσικού Αερίου, είναι ίσως η πιο σημαντική αλλαγή που εισάγει το νομοσχέδιο. Θα έχουμε λοιπόν δύο εταιρείες, την ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ για τον οποίο τίποτα δεν διασφαλίζει ότι το Δημόσιο θα διατηρεί τον έλεγχο της πλειοψηφίας των μετοχών του. Υπάρχει ο κίνδυνος δηλαδή το Δημόσιο, να χάσει τον έλεγχο του Ε.Σ.Φ.Α. (Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, το οποίο είναι Εθνική Περιουσία, να υπονομευθεί ο Δημόσιος Χαρακτήρας του. Και υπάρχουν πολλά παράθυρα για να γίνει αυτό. Η επιμονή μας σ’ αυτό το ζήτημα έχει να κάνει και με την πάγια αρχή μας περί ευθύνης του κράτους για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, περί ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες να απολαμβάνουν τα αγαθά που διατίθενται. Εάν δεν διατηρηθεί ο Δημόσιος Χαρακτήρας του Δικτύου και της Επιχείρησης που θα αναλάβει την διαχείριση του αγαθού αυτού, και κινηθεί με τη λογική του κέρδους, οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν πρόκειται να καλυφθούν. Νομίζω λοιπόν ότι το minimum που πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση, είναι να ορίσει συγκεκριμένο και σαφές χρονοδιάγραμμα στον ΕΣΦΑ για την κατάθεση μελετών για την ανάπτυξη των δικτύων στις περιοχές που σήμερα δεν καλύπτονται. Πέρα όμως από το μείζον ζητούμενο της πλήρους κάλυψης, υπάρχει και το θέμα του χρονικού ορίζοντα για την κάλυψη αυτή. Σύμφωνα με τα προτεινόμενα, δημιουργούνται διαφορετικές ταχύτητες από περιοχή σε περιοχή για την ολοκλήρωση του δικτύου και για την τελική χρησιμοποίηση του Φ.Α. από τους καταναλωτές. Οι διαφορές αυτές δεν μετριούνται σε μήνες αλλά σε χρόνια. Σύμφωνα και με αυτή την αδυναμία, καθίσταται ακόμα πιο προφανής η προβληματικότητα του σχεδιασμού σας. Θάθελα ακόμα να σταθώ σε ένα πιο συγκεκριμένο θέμα.

Τα τιμολόγια Αερίου των μικρών βιομηχανικών εμπορικών και οικιακών καταναλωτών εκτός Ε.Π.Α. θα εγκρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. Δεν προβλέπεται όμως κάτι ανάλογο για τους αντίστοιχους πελάτες των τριών Ε.Π.Α. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση της τιμολογιακής πολιτικής, κυρίως όσο αφορά τους μικρότερους καταναλωτές που πρέπει να προστατεύονται από αυθαιρεσίες και ανεξέλεγκτο καθορισμό των τιμών του φυσικού αερίου. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα, θα πρέπει επίσης, όλοι οι προμηθευτές και κυρίως αυτοί που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά με υψηλό μερίδιο, να ελέγχονται από τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα, όπως είναι π.χ. η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κλείνοντας κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υπογραμμίσω ότι με το νομοσχέδιο αυτό, απελευθερώνεται μεν η αγορά Φ.Α., όμως ο βαθμός και ο τρόπος αυτής της απελευθέρωσης, κινείται πέραν των ορίων που επιβάλλει η κοινοτική οδηγία. Με ανησυχεί το γεγονός ότι η Δ.Ε.Π.Α θα έχει περιορισμένη επιχειρηματική λειτουργία. Προκαλεί εύλογους φόβους η πιθανότητα να αλωθεί το σύστημα μεταφοράς αερίου από ιδιώτες και να χάσει ο ΔΕΣΦΑ το Δημόσιο χαρακτήρα του. Οι προτάσεις μας και οι επιδιώξεις μας στοχεύουν κατά κύριο λόγο σ’ αυτό το ζήτημα: Να παραμείνει δηλαδή ο ΔΕΣΦΑ 100% στο Δημόσιο χωρίς τα πάγια που θα διαχειρίζονται από τη ΔΕΠΑ. Ο στόχος είναι να πάει το Φ.Α. παντού γρήγορα, και σε πραγματικά φθηνές και συμφέρουσες για τον καταναλωτή τιμές. Το Φ.Α. θα μπει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, όπως πριν δεκαετίες μπήκε το ηλεκτρικό. Το αν αυτή η πηγή ενέργειας και αυτό το αγαθό θα είναι πραγματικά σε όφελος των καταναλωτών και δεν θα αποτελέσει μέσο πλουτισμού για λίγους, θα εξαρτηθεί από την πολιτική που θα ασκείται στη χώρα μας και για το ενεργειακό ζήτημα.

Related Posts

Copyright © 2011-2021 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr