09/03/2012 ΕΡΩΤΗΣΗ με Αρ. Πρ. 6539 προς τους Υπουργούς: 1. Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο & 2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη

Θέμα: "Μέτρα ενίσχυσης της ελληνικής κτηνοτροφίας"

Related Posts

Copyright © 2011-2023 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr