08/03/2011 ΟΜΙΛΙΑ στο σχ. Νόμου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που τίθεται προς συζήτηση το ζήτημα της προστασίας της φύσης, του περιβάλλοντος, της ίδιας της ζωής σε κάθε τόπο, γιατί περί αυτού πρόκειται, δηλώνονται απ’ όλους οι καλύτερες προθέσεις. Όμως, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα αναμενόμενα. Οι διακηρύξεις από τη πράξη, δυστυχώς απέχουν. Αυτό συμβαίνει και όταν η συζήτηση γίνεται σε νομοθετικό επίπεδο δεδομένου ότι, πολλές από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν για τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα της χώρας είτε δεν εφαρμόστηκαν, είτε αποδείχτηκαν ανεπαρκείς, είτε ξεπεράστηκαν από μία άλλη δυναμική. Οι υστερήσεις αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη σοβαρών απειλών για το φυσικό μας πλούτο και τη βιοποικιλότητα, όπως αυτή ορίζεται και περιγράφεται και στην εισαγωγική έκθεση του παρόντος νομοσχεδίου, ως δηλαδή η ποικιλία των εκφάνσεων όλων των μορφών ζωής σε κάθε επίπεδο από το γενετικό, από το επίπεδο των ειδών και των οικοσυστημάτων μέχρι το επίπεδο του τοπίου. Βεβαίως, υπήρξαν και σοβαρότατες παρεμβάσεις από την οργανωμένη πολιτεία που επέφεραν σημαντικά αποτελέσματα για την προστασία της φύσης, όπως ο νόμος-πλαίσιο του 1986 από τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτση, αλλά και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες με τη σφραγίδα εμπνευσμένων πολιτικών. Το σύνολο, όμως, αυτών των παρεμβάσεων και το θεσμικό πλαίσιο, όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα, δεν επαρκεί και χρειάζεται γενναίο εκσυγχρονισμό.

Η ανάγκη αυτή είναι πρόδηλη αν δούμε την υποβάθμιση της φύσης γύρω μας είτε από την εγκατάλειψη, είτε από την άγρια εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, είτε από την εσκεμμένη καταστροφή της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχομαι από ένα Νομό, την Εύβοια, που το φυσικό περιβάλλον έχει υποστεί τεράστιες αλλοιώσεις και από τις πυρκαγιές του 2007, αλλά και από τις πλημμύρες κυρίως του 2009. Βέβαια το φυσικό αυτό περιβάλλον έχει καταστραφεί και από τον ανθρώπινο παράγοντα. Υπάρχουν περιοχές όπου η ζημιά είναι τεράστια. Σε άλλες περιοχές είναι μεγαλύτερη και σε άλλες μικρότερη. Έχουμε τη περιοχή της Μεσσαπίας που η ρύπανση είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχουμε σε υψηλές ποσότητες εξασθενές χρώμιο και ευτυχώς ήδη δημοπρατήθηκε ένα μεγάλο έργο για την απομάκρυνση των στερεών τοξικών αποβλήτων, τα οποία έχουν μεταφερθεί στην περιοχή, θεωρώ, από βιομηχανίες των Οινοφύτων. Εδώ θα πρέπει η πολιτεία να επιληφθεί και βέβαια να «πέσουν» και μεγάλα πρόστιμα σε όλους αυτούς που δεν τηρούν τους κανόνες. Με το νομοσχέδιο που συζητάμε, σήμερα επιχειρείται να μπει τάξη συνολικά στη χώρα και κατά τόπους. Εκσυγχρονίζεται το εθνικό νομικό πλαίσιο, ώστε και να ανταποκρίνεται στις αναγκαιότητες του σήμερα και να καλύπτει τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η θεσμοθέτηση της ευθύνης για την προστασία της βιοποικιλότητας, η ενίσχυση της έρευνας, η προστασία μικρών παράκτιων υγροτόπων και άλλες εξειδικεύσεις που μεριμνούν για την ιδιαιτερότητα της ελληνικής φύσης, είναι οι σημαντικές πλευρές αυτού του νομοσχεδίου. Βεβαίως, υπάρχουν και ζητήματα που απαιτούν πιο εξειδικευμένες προσεγγίσεις. Οι ενστάσεις που διατυπώνονται από κατοίκους περιοχών, όπως για παράδειγμα στη Νότια και στη Κεντρική Εύβοια, για τις ρυθμίσεις όσον αφορά την αρτιότητα στις περιοχές NATURA ή για τις επεκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, εκφράζουν την αντίθεση στη λογική της οριζόντιας εφαρμογής ενός μέτρου και βέβαια εκεί είναι και η δική μου αντίθεση, όταν δεν λαμβάνονται υπ' όψιν οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου. Η φέρουσα ικανότητα ή η ελαστικότητα του περιβάλλοντος κάθε περιοχής, το ποσοστό χαρακτηρισμού NATURA μιας εδαφικής ενότητας, όπως π.χ. ενός δήμου, είναι στοιχεία που θα πρέπει να συνυπολογίζονται από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Χρειάζονται διαχειριστικές μελέτες των προστατευόμενων περιοχών, αλλά και επίσπευση των διαδικασιών για χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις με έμφαση τα πολεοδομικά σχέδια, όπου αυτά δεν έχουν ακόμη εκπονηθεί. Βέβαια, προτεραιότητα για πολεοδομικό σχεδιασμό πρέπει πρώτα από όλα να έχουν οι δήμοι που έχουν περιοχές NATURA. Απαιτούνται, βεβαίως, οι προτάσεις και οι θέσεις των νέων Καλλικρατικών δήμων. Οι ρυθμίσεις πρέπει να εξεταστούν κατά περίπτωση μέσω προεδρικών διαταγμάτων, ανάλογα με το επίπεδο σημασίας και ιδιαιτερότητας κάθε προστατευόμενης περιοχής. Το ζητούμενο, κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε περίπτωση είναι να μπορεί να συνδυαστεί σωστά η ανάπτυξη σε μία περιοχή με την προστασία του περιβάλλοντος. Για να γίνει αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σαφές νομοθετικό πλαίσιο και οι μηχανισμοί προστασίας σε συνδυασμό με την ενεργό δράση των τοπικών κοινωνιών στις όποιες αναπτυξιακές προσπάθειες. Άρα, είναι απαραίτητα τα αντισταθμιστικά οφέλη για τους κατοίκους των προστατευόμενων περιοχών και η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις αναπτυξιακές δραστηριότητες, όπως αυτές θα προκύψουν με τα νέα μέτρα για το περιβάλλον. Σε μεγάλο βαθμό όλες οι πιο πάνω αναγκαιότητες και μέριμνες περιέχονται στο παρόν σχέδιο νόμου και μάλιστα με τις υπουργικές τροπολογίες έγιναν πιο εξειδικευμένες προσεγγίσεις. Κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας θα επιτυγχάνεται καλύτερα όσο τα μέτρα που λαμβάνουμε βρίσκουν ανταπόκριση από τους πολίτες και όσο οι τοπικές κοινωνίες πρωτοστατούν στην υλοποίησή τους.

Η ενημέρωση της κοινωνίας –για την οποία άλλωστε υπάρχει και άρθρο σ’ αυτό το σχέδιο νόμου- σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών είναι οι δυο προϋποθέσεις των θετικών αποτελεσμάτων που προσδοκούμε από αυτό το νομοσχέδιο. Επί της αρχής, βέβαια, θα ψηφίσω το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Κυρία Υπουργέ, έχουμε καταθέσει μια τροπολογία μαζί με τον κ. Δριβελέγκα και τον κ. Ζωίδη που αφορά στην παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων. Βέβαια, έχει δυο σκέλη η τροπολογία μας. Πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν και τα θεσμικά όργανα από 1/1 γιατί έχει φρακάρει το σύστημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Πρέπει να λειτουργεί το ΣΧΟΠ και όλες αυτές οι επιτροπές μέχρι να δημιουργηθούν τα καινούρια, όποτε δημιουργηθούν. Για να μπορέσουμε, όμως, να ξεπεράσουμε αυτό τον σκόπελο και να μπορέσουν να τακτοποιηθούν οι ημιυπαίθριοι πρέπει να λειτουργήσουν και όλες αυτές οι επιτροπές, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ευχαριστώ πολύ.

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr