08-09-2010 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη

Θέμα: «Αποκλεισμένοι οι αγρότες της Εύβοιας από τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς». ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:2519

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr