07/07/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κυρία Άννα Διαμαντοπούλου

Θέμα: «Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ». ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:12723

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr