01/09/2011 ΟΜΙΛΙΑ στο σχέδιο νόμου «Περιβαντολλογική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η εισαγωγική μου παρατήρηση για το συζητούμενο νομοσχέδιο, είναι ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική πολιτική παρέμβαση ρεαλισμού, που αντιμετωπίζει δύο μείζονος σημασίας προβλήματα, της οικονομίας μας και των κατοίκων αυτής της χώρας:
 
Το θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες, και το θέμα των αυθαιρέτων .
 
Και τα δύο αυτά θέματα, για τον ένα ή τον άλλο λόγο αποτέλεσαν και αποτελούν προβλήματα τόσο για το σύγχρονο ελληνικό κράτος, όσο και για κάθε πολίτη ξεχωριστά.
 
Η αντιμετώπιση τους μαζί, μέσα από ένα νομοσχέδιο, θεωρώ ότι είναι μια σωστή επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου και για λόγους ουσίας, αλλά και για τη σημειολογία και το μήνυμα που εκπέμπει:
 
 
«Η ορθή περιβαλλοντική προστασία, απαιτεί μεταξύ των άλλων και την αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας στη δόμηση ώστε, έργα και δραστηριότητες στο φυσικό χώρο, να υπακούουν σε κανόνες και όρια».
 
Για το πρώτο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος που πραγματεύεται το 1ο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, θέλω να κάνω τις εξής επισημάνσεις:
Όσο μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, της ΕΥΕΠ, τόσο περισσότερο θα κερδίζουμε το στοίχημα της περιβαλλοντικής προστασίας.
 
Έχοντας απαλλαχθεί από τη γραφειοκρατία των περιττών φακέλων, την τυπολατρία και τη θεωρητική προστασία στα χαρτιά, γίνεται με το νομοσχέδιο αυτό, ένα πολύ μεγάλο άλμα για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.
 
Σήμερα το σύστημα που υποτίθεται ότι προστατεύει το περιβάλλον είναι  μελετοκεντρικό και μάλιστα τυποποιημένο και για κάθε χρήση, με κάποιες παραλλαγές για κάθε περίπτωση.
 
 
 
 
Το πιο σημαντικό πρόβλημα μέχρι τώρα όμως ήταν ότι, το σύστημα αυτό εξαντλούνταν ουσιαστικά  στο στάδιο των μελετών, για τους περιβαλλοντικούς όρους. Μετά, ανοχή, έλλειψη παρακολούθησης των επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, λευκή ουσιαστικά κάρτα για συνέχιση στο διηνεκές, αφού έχει εγκριθεί η μελέτη.
 
Το κράτος ήταν τυπικά καλυμμένο, όμως ουσιαστικά βρέθηκε, σε πολλές περιπτώσεις, εκτεθειμένο και περισσότερο εκτεθειμένο βρέθηκε το περιβάλλον.
 
Με τη νέα φιλοσοφία που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο, η προστασία του περιβάλλοντος από έργα ή δραστηριότητες, διασφαλίζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό και πατάει πάνω σε κανόνες όπως:
·       η κατάταξη των έργων σε κατηγορίες βαρύτητας, ανάλογα με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (Α1, Α2 και Β)
·      ο καθορισμός των μελετών και του περιεχομένου τους ανά κατηγορία,
·      η ανάρτηση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στο διαδίκτυο,
·      η ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης.
 
 
Όμως το πιο σημαντικό είναι, η συνεχής παρακολούθηση και οι τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 
Εν κατακλείδι: Διευκολύνονται οι ιδιώτες αλλά και το Δημόσιο, σε δράσεις και έργα, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, αλλά για όσους παραμελούν, παραβιάζουν ή δεν θέλουν σκόπιμα να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για το σεβασμό του περιβάλλοντος, η ζωή τους με αυτό το νομοσχέδιο θα γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη και θα υπάρχει πλέον ουσιαστική τιμωρία.
 
Και έρχομαι τώρα στο 2ο μεγάλο ζήτημα αυτού του νομοσχεδίου, που είναι οι ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα.
 
Όντως, πρόκειται για μια γενναία παρέμβαση, που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αποτελεσματικά και θέλω να πιστεύω οριστικά.
 
Αυτό, γιατί δίνεται η δυνατότητα στους περισσότερους πολίτες που έχουν αυθαίρετο να ενταχθούν στις πρόνοιες του νόμου για να υπάρξει διευθέτηση, πληρώνοντας βέβαια το πρόστιμο που προβλέπεται. Έτσι απεμπλέκονται από την ομηρία που για δεκαετίες βρίσκονται, με ευθύνη και δική τους και της πολιτείας.
 
Βέβαια, αυτές οι πρόνοιες δεν θα ισχύσουν για όλους.
 
Όσοι έχουν αυθαιρετήσει με προκλητικό τρόπο, όπως για παράδειγμα η οικοδόμηση σε αναδασωτέες περιοχές, -και θέλω να το τονίσω αυτό γιατί προέρχομαι από πυρόπληκτο νομό-, δεν θα τύχουν καμιάς διευθέτησης.
 
Οι μεγάλες βίλλες που ξεφύτρωσαν στα καμένα δάση ή δίπλα στο κύμα, πρέπει να κατεδαφιστούν, και αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
 
Tα έσοδα των προστίμων  θα κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο και από κει στους Δήμους και στη Διοικητική Περιφέρεια όπου βρίσκονται τα αυθαίρετα. Mε τους πόρους αυτούς θα  γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, και για τη χρηματοδότηση των μηχανισμών  κατεδαφίσεων των μη εντασσομένων στη ρύθμιση αυθαιρέτων.
Με αυτό το τρόπο δημιουργείται το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
 
Θα εξισορροπηθεί έτσι και το περί δικαίου αίσθημα στη δόμηση αφού, για την  αυθαιρεσία που είναι μεν γενικευμένη αλλά όχι καθολική, θα καταβάλλεται  το τίμημα της αποκατάστασης, προς όφελος  του κοινωνικού συνόλου.
 
Και εκφράζω την απορία μου για τις τοποθετήσεις κάποιων συναδέλφων της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που θα προτιμούσαν αυτές οι χρηματοδοτήσεις για τις περιβαλλοντικές δράσεις να προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από το Πράσινο Ταμείο.
 
Αυτό θα σήμαινε μια επιπλέον επιβάρυνση για τους συνεπείς πολίτες, που θα πλήρωναν μέσω της φορολογίας τις  αυθαιρεσίες άλλων πολιτών και την ανικανότητα του κράτους.
 
Σε κάθε περίπτωση το νομοσχέδιο που συζητάμε, είναι και στα δύο του σκέλη, ένας ισχυρός αντίλογος στη λογική του «ευκαιριακού» και του «ημιτελούς», που κυριάρχησαν στο πρόσφατο, αλλά και στο απώτερο παρελθόν της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας.
 
Συνιστά καίρια παρέμβαση, για την  αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων μακράς διάρκειας που βασανίζουν τη χώρα και τον πολίτη και αποτέλεσαν κάκιστη πλευρά της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας που ζούμε.
 
Παρέχει την κατάλληλη ευκαιρία στην κοινωνία και στο κράτος να υπερβούν, μόνιμα πια τα συγκεκριμένα προβλήματα και να επιταχύνουν την επίλυση ενός άλλου σοβαρότατου ζητήματος που είναι η πολεοδόμηση και η διαδικασία ολοκλήρωσής της  παντού.   * (Εύβοια)
 
Εν όψει και αυτής της προοπτικής που είναι πλέον επιτακτική αναγκαιότητα, ψηφίζω το νομοσχέδιο,
 
 
Ευχαριστώ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Related Posts

Copyright © 2011-2023 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr