ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Λειτουργία Αθλητικών Τμημάτων Γυμνασίου Αλιβερίου για το σχολικό έτος 2011-2012″

Απαντώντας στο ανωτέρο σχετικό έγγραφό σας και σε έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αλιβερίου, με θέμα «Λειτουργία Αθλητικών Τμημάτων Γυμνασίου Αλιβερίου (ΤΑΔ) για το σχολικό έτος 2011-2012», το οποίο κατέθεσε η Βουλευτής κ. Αικατερίνη Σηφουνάκη-Περλεπέ ως Αναφορά, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Για πρώτη φορά η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, κατέγραψε τον πραγματικό αριθμό των μαθητών που ενεγράφησαν για να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2010-2011 τόσο στην Α΄ τάξη των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων, όσο και όσων προήχθησαν για να φοιτήσουν στις επόμενες Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων, ούτως ώστε να εκδοθούν τα λειτουργικά κενά με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
Με την αρ. 64114/Γ4/27.12.2010 Υπουργική Απόφαση το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προχώρησε στην τοποθέτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής που δίδαξαν στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων (ΤΑΔ) και Ειδικά Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων (ΕΤΑΔ) το διδακτικό έτος 2010-11, εφόσον τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των τμημάτων ΤΑΔ – ΕΤΑΔ.
Κατά το μέρος που αφορά το Ν. Ευβοίας και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Διευκόλυνσης Αλιβερίου σας κάνουμε γνωστό ότι αν και πληρούσε σχεδόν όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με την αρ. 64114/Γ4/27.12.2010 Υπουργική Απόφαση καθώς επίσης και με την αρ. 156435/Γ4/9.12.2010 εγκύκλιο (αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τους χώρους άθλησης), ωστόσο [σύμφωνα με την τρίτη (3η ) προϋπόθεση της Β΄ ενότητας - ΥΑ 64114/Γ4/27.12.2010] δεν υπήρχε μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ.11 που να έχει καταθέσει αίτηση για απόσπαση στα ΤΑΔ – ΕΤΑΔ για το Νομό Ευβοίας στα αθλήματα Ιστιοπλοΐας, Καλαθοσφαίρισης και Κλασσικού Αθλητισμού.
Ως εκ τούτου, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, λειτουργία του Τμήματος Αθλητικής Διευκόλυνσης Αλιβερίου του Ν. Ευβοίας ανεστάλη για το τρέχον διδακτικό έτος 2010-11 κατά μέρος που αφορά τα αθλήματα της Ιστιοπλοΐας, Καλαθοσφαίρισης και Κλασσικού Αθλητισμού.
Η επόμενη σχολική χρονιά 2011-2012 ορίζεται ως μεταβατική περίοδος και με την αρ. 62441/Γ4/1.06.2011 εγκύκλιο ορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΤΑΔ –ΕΤΑΔ, καθώς και ο αριθμός των μαθητών-αθλητών ανά άθλημα. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο δεν θα εγγραφούν μαθητές στην Α΄ τάξη των ΤΑΔ Γυμνασίων (Κεφ. Β΄ παρ. Α.1).
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναμορφώνει το θεσμό της διευκόλυνσης των μαθητών/αθλητών υψηλών επιδόσεων, με νέο πλαίσιο λειτουργίας για το σχολικό έτος 2012-2013 καθώς θα ξεκινήσει άμεσα ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, για τους μαθητές και γονείς μέσω του Open Gov. 

Related Posts

Copyright © 2011-2023 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr