ΕΡΩΤΗΣΗ Προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: « Δημοσιοποίηση επιτυχόντων με το 3% στην Γ΄βάθμια Εκπαίδευση».

Μια βασικότατη παράλειψη που αφορά επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να αντιμετωπισθεί άμμεσα από το ΥΠΕΠΘ και από κάθε αρμόδιο κρατικό Φορέα. Οι μαθητές που εισάγονται στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και που εντάσσονται στο ποσοστό του 3% των εισακτέων (Άτομα με αναπηρία κλπ) δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες των επιτυχόντων που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο, ούτε τα ονόματα τους δίνονται προς δημοσίευση στον Τύπο. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να μην αναγνωρίζεται κοινωνικά η επιτυχία των συγκεκριμένων μαθητών και να υπάρχει κίνδυνος λανθασμένων συνειρμών και υποβάθμισης της επιτυχία αυτής. Επειδή είναι απαράδεκτο να στερούνται οι μαθητές αυτοί την αναγνώριση και την επιβράβευση, Ερωτάται η κυρία Υπουργός, Ποια μέτρα θα λάβει και πως θα παρέμβει άμεσα ώστε να σταματήσει ο διαχωρισμός των εισαγομένων στην Γ΄βάθμια εκπαίδευση και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και δημοσιοποίηση της επιτυχίας των μαθητών, με οποιαδήποτε διάταξη κι αν γίνεται η είσοδος τους στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές;

Related Posts

Copyright © 2011-2022 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr