28-3-2005 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Συμμετοχή της κυρίας Κατερίνας Περλεπέ-Σηφουνάκη…

Θέμα: «Συμμετοχή της κυρίας Κατερίνας Περλεπέ-Σηφουνάκη, σε ειδική διακομματική επιτροπή της Βουλής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία»

Με ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας της Βουλής, συνεστήθη Ειδική Διακομματική Επιτροπή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία. Με πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, στην επιτροπή αυτή που είναι ενδεκαμελής, συμμετέχει και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευβοίας κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η μελέτη των ζητημάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Η κυρία Περλεπέ γνωρίζοντας σε βάθος το αντικείμενο αυτό ως γιατρός, θα εργασθεί στην κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων ζωής των αναπήρων, με θέσεις που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες τους. Κεντρικά σημεία της προσπάθειας της θα είναι, η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας για ότι απασχολεί τα άτομα αυτά και η ανάληψη της ευθύνης από το κράτος για τη θεσμοθέτηση και κατοχύρωση των αιτημάτων που προωθούν οι υπεύθυνοι συνδικαλιστικοί φορείς τους.

Related Posts

Copyright © 2011-2022 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr