25/01/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με Θέμα: «Τροπολογία από τη κ. Περλεπέ, για μείωση προστίμων αυθαιρέτων σε ολικώς τυφλούς και άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες».

H βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ- Σηφουνάκη, κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ ««Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»  που θα συζητηθεί τις προσεχείς μέρες  στην ολομέλεια της βουλής, για μείωση προστίμων αυθαιρέτων βάση του  νόμου  4014/ 11 σε πρόσωπα που έχουν ολική τύφλωση ή που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε  ποσοστό το 80%.


Η  προτεινόμενη ρύθμιση που κατέθεσε ως τροπολογία η κ. Περλεπέ  για να συμπεριληφθεί  ως άρθρο στο νομοσχέδιο, είναι η εξής:


«Ολικώς τυφλοί καθώς και πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80 %, για την υπαγωγή στο ά. 24 του ν. 4014/2011 καταβάλουν ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4014/2011. Για την υπαγωγή των παραπάνω προσώπων στο ά. 24 του ν. 4014/2011 υποβάλλονται επιπλέον των όσων ορίζονται στο ά. 24 του ν. 4014/2011 και τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου καθώς και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση».   

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr