23/08/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με Θέμα: «Aπάντηση του Παν. Οικονόμου στην Αναφορά της κυρίας Περλεπέ για τους μικροοφειλέτες του δημοσίου».

Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη, με αναφορά που είχε καταθέσει στις 27/7/2011 ζητούσε να ανασταλούν τα μέτρα για επιβολές ποινών σε μικροοφειλέτες του Δημοσίου, ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να οργανώσουν σε εύλογο χρόνο την απόδοση των οφειλών τους.
 
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας κ. Π. Οικονόμου στην απάντηση του προς την Βουλευτή του νομού μας, αναφέρει ότι στις 3/08/2011 υπέγραψε σχετικό έγγραφο οδηγιών προς τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. με το οποίο τους επισημαίνει ότι, πρέπει να επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα σε βάρος των μεγάλων οφειλετών.
 
Ειδικότερα στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται τα εξής:
«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά μέτρα αθροιστικά για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, κατ’ επανάληψη έχουν δοθεί οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για την κατά προτεραιότητα αναγκαστική είσπραξη των μεγάλων οφειλών με τη λήψη των κατά περίπτωση προβλεπόμενων μέτρων, ενόψει δε και της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, με το αριθμ. πρωτ. Δ16 1110233/ΕΞ/2011/3.8.2011 έγγραφό μας επισημάνθηκε ότι οι ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. πρέπει να επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα σε βάρος των μεγάλων οφειλετών, ιδιαίτερα αυτών με συνολικό χρέος άνω των 150.000 Ευρώ και των οφειλετών με μεγάλα ποσά οφειλών που δεν εξυπηρετούν το χρέος τους με τμηματικές καταβολές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 
Σημειώνεται ότι, ανεξαρτήτως της ανωτέρω νομοθετικής μεταβολής του ποινικού αδικήματος, η αίτηση για την ποινική δίωξη σε βάρος των οφειλετών και των ποινικώς υπευθύνων εκπροσώπων των νομικών προσώπων για μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή και δεν υπόκειται στη διακριτική ευχέρειά του για την υποβολή ή μη αυτής στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια κινεί αυτεπάγγελτα την ποινική δίωξη αυτών.
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι η ποινική δίωξη κατά των ποινικώς ευθυνόμενων αναστέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύουν σήμερα, με την υπαγωγή των χρεών κατά περίπτωση, είτε σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε σε νομοθετική ρύθμιση και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτών, καθώς και κατά τη διάρκεια διοικητικής αναστολής πληρωμής που χορηγείται υπό προϋποθέσεις κατ’ άρθρο 65 ν.3842/2010 (ΦΕΚ58Α/ 23.4.2010)».

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr