21/03/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με Θέμα: «Να προκύψουν οφέλη για την Εύβοια από την προωθούμενη συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens, ζητά η κ. Περλεπέ».

 Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη,  μετά τις δηλώσεις και τις πληροφορίες για τη προωθούμενη συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemensγια αποκατάσταση της βλάβης που επέφερε η γερμανική Εταιρία στη χώρα μας με τις παράνομες δραστηριότητές της, κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Ανάπτυξης ζητώντας να προβλεφθεί κατά προτεραιότητα στη συμφωνία αυτή η ενίσχυση της Εύβοιας στον τομέα της επένδυσης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
 
Στην ερώτηση η βουλευτής Εύβοιας αναφέρει:
 
«Στα πλαίσια του σχεδίου της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου με τη Siemens      που προωθείται, με βάση την απαίτηση για επανόρθωση από την Γερμανική Εταιρεία των πολλαπλών βλαβών που επήλθαν για την Ελλάδα και την οικονομία της από τις παράνομες δραστηριότητές της, προτεραιότητα στα αντισταθμιστικά  μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τις ζημιές αυτές, πρέπει να έχει η Εύβοια.
 
Στο νομό μας, λειτουργεί από το 1970 η Εταιρεία ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ Α.Ε. που προήλθε από τη συγχώνευση των δύο επί μέρους εταιρειών, οι οποίες είχαν αγοραστεί το ίδιο έτος από τη Siemensκαι την ΕΤΕΒΑ.
 
Το ποσοστό μετοχών που κατέχει η Siemensσήμερα στην Εταιρεία ανέρχεται στο 48% ( 37% SiemensA.E. + 11% Siemens ΕΛΛΑΣ), ο τζίρος για το 2011 ανήλθε σε 34,700 εκ. Ευρώ, οι επενδύσεις που έγιναν, έφτασαν το ίδιο έτος τα 3,477 εκ. Ευρώ,   απασχολούνται δε τώρα 358 άτομα.
 
Με βάση το σχέδιο συμφωνίας με τη Siemensπου θα κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί, προτείνεται μεταξύ άλλων, επένδυση εντός του 2012 από τη  Siemens  στην Ελλάδα, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στα 100 εκ. Ευρώ, ώστε να διασφαλισθεί η συνεχιζόμενη παρουσία και δραστηριότητα της Εταιρείας, η οποία σήμερα απασχολεί περισσότερους από 600 εργαζόμενους.
 
Επίσης, με βάση τη συμφωνία αυτή, εξετάζεται η πραγματοποίηση από τη Siemensεπένδυσης κατασκευής νέου εργοστασίου παραγωγής, στη Ελλάδα, προϋπολογισμού άνω των 60 εκ. Ευρώ, από την οποία θα προκύψουν 700 νέες θέσεις εργασίας.
 
Για την υλοποίηση των όρων της συμφωνίας θα συσταθεί κοινή επιτροπή που θα διερευνήσει πραγματικούς και ουσιαστικούς τομείς στους οποίους μπορεί να επενδύσει η Siemens, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς όπου ενισχύεται η απασχόληση.
 
Επειδή κυρία Υπουργέ, η Εύβοια έχει από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας στη χώρα και επειδή η συμμετοχή της Siemens ως κυρίου μετόχου στην Εταιρεία ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ Α.Ε. που λειτουργεί στο νομό, επιβάλει αναβάθμιση και επέκταση του εργοστασίου μέσω επενδύσεων,
 
Ερωτάσθε,
 
Πως θα εξασφαλισθεί στους όρους της συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με τη  Siemens η διοχέτευση  ικανού μέρους του επενδυτικού προγράμματος και προς την Εταιρεία ΕΒΙΟΠ- ΤΕΜΠΟ Α.Ε., αλλά και συνολικά προς το νομό, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει και δικαιούται η Εύβοια ;».

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr