15/12/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με Θέμα: «Ικανοποίηση της κ. Περλεπέ για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από τον κ. Δριβελέγκα, σχετικά με την εγκατάσταση AΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας»

Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ- Σηφουνάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννη Δριβελέγκα στο αίτημα να διευκρινιστούν ζητήματα εγκατάστασης ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.
 
Η κ. Περλεπέ είχε ζητήσει από τον κ. Δριβελέγκα να ικανοποιηθεί το εν λόγω αίτημα ώστε να προχωρήσουν οι επενδύσεις  σ’ αυτόν τον τομέα της ενέργειας.
 
Ακολουθούν, Α) η εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και Β) το σχετικό δελτίο τύπου:       
                                             
              …………………………………………………………………….                                
                                 
   Α)                                                                                             Αθήνα 14-12-2011
                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ: 080873
ΠΡΟΣ: Όλες τις  Περιφέρειες
  1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
  2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
      και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
    (και για τις ΝΕΧΩΠ)
     Έδρες τους
    3.Πολεοδομικές Υπηρεσίες Ελληνικής Επικράτειας
 
 
 Θέμα: Διευκρινίσεις – Οδηγίες σχετικά με το άρθρο 21 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 210/τ.Α/21-09-2011)
ΣΧΕΤ: 1. Ο Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α/27-08-1998)
            2. Ο Ν.2945/2001 (ΦΕΚ 223/τ.Α/08-10-2001)
            3. Ο Ν.3851/2010 ( ΦΕΚ 85/τ.Α/04-06-2010)
            4. Το άρθρο 21 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 210 /τ.Α/21-09-2011)
 Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων, σας επισημαίνουμε ότι σε εφαρμογή της Χωροταξικής πολιτικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. διατηρείται σε ισχύ η περίπτωση α ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν.2637/98 όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί και ισχύει το άρθρο 21 του Ν. 4015/2011 σε ότι αφορά και μόνο τις περιπτώσεις β,γ,δ, και ε της παρ. 6 του άρθρου 56  του Ν. 2637/ 98 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
                                                                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
                                                                              
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Β)                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                    Αθήνα 15-12-2011
Εγκύκλιος για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 Ν. 4015/2011
που αφορά τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
 
Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/21-09-2011) που αφορά τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, υπέγραψε στις 14.12.2011 ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Δριβελέγκας.
 
Η εγκύκλιος, η οποία έχει εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και ΄Ερευνας – Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ, απεστάλη σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Πολεοδομικές Υπηρεσίες), προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
 
Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του Ν. 4015/2011 αφορά αποκλειστικά και μόνο τις μεταβιβάσεις γεωργικής γης.
Παράλληλα δε, διευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση ΑΠΕ σε γεωργική γη συνεχίζει να γίνεται απρόσκοπτα βάσει της περίπτωσης α. της παραγράφου 6. του άρθρου 56 του Ν. 2637/98.
 

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr