06/02/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με Θέμα: «Μειωμένος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας για τα διατηρητέα, προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών, μετά από σχετική τροπολογία της κ. Περλεπέ».

Μετά από σχετική τροπολογία που είχε καταθέσει η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη, η βουλή αποδέχθηκε και ψήφισε τη μείωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα διατηρητέα.
 
Όπως εξήγησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Οικονομικών αναγνώρισε την ανάγκη φορολογικής ελάφρυνσης των ιδιοκτητών διατηρητέων, όμως λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της ανάγκης περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, τα κτήρια που θα εμπίπτουν σ' αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση θα είναι αυτά «τα οποία είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης που χρήζουν ειδικής προστασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού».
 
Στα κτήρια αυτά, επιβάλλεται φόρος με αυτοτελή συντελεστή 0,1% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, μη συνυπολογιζόμενης της αξίας τους είναι στη σχετική κλίμακα του ν. 3842/10, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής άλλου άρθρου του ίδιου νόμου.
 
Η κ. Περλεπέ κατά την επιχειρηματολογία της υπέρ της τροπολογίας που είχε καταθέσει και στην οποία δεν ετίθετο χρονικό όριο για τα διατηρητέα, ανέφερε:
 
«Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά κτίσματα της περιόδου του Μεσοπολέμου που είναι διατηρητέα και θα έπρεπε να τύχουν και αυτά της ευνοϊκής ρύθμισης και του μειωμένου συντελεστή φορολόγησης και θέλω να πιστεύω ότι σε κάποιο επόμενο νομοσχέδιο θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και για άλλα διατηρητέα κτίσματα να υπάρχει αυτός ο μειωμένος συντελεστής, ακριβώς για να διατηρήσουμε στον τόπο μας ότι έχει πλέον απομείνει μετά τις αντιπαροχές που έγιναν στις δεκαετίες του ΄50 και του ΄60 ».
 
To άρθρο που ψηφίστηκε και αφορά στη μείωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα διατηρητέα όπως αναφέρεται παραπάνω, είναι το υπ΄ αριθμ. 71 του νόμου ««Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 
 
 
 
 
 

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr