Κοινοβουλευτικό Έργο

06/07/2010 OΜΙΛΙΑ Επί του σχ. νόμου «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις. Ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τόλμη, με more...

29/06/2010 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής more...

28/06/2010 ΟΜΙΛΙΑ στην Ολομέλεια της Βουλής

ΟΜΙΛΙΑ στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής more...

21/06/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:11838

Προς την Υπουργό Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κυρία Άννα more...

25/05/2010 ΟΜΙΛΙΑ Για τον «Καλλικράτη»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η μεταρρύθμιση με την ονομασία «πρόγραμμα more...

19/05/2010 ΟΜΙΛΙΑ επί της τροπολογίας για τα λατομεία στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα από όλα θέλω να τονίσω ότι με την ψήφιση more...

13/04/2010 ΟΜΙΛΙΑ για το σχέδιο νόμου «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Το φορολογικό σύστημα μιας χώρας είναι more...

09/03/2010 ΟΜΙΛΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ Στο σχ. νόμου: « Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια more...

03/03/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:6955

Προς τους Υπουργούς 1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Κατερίνα more...

4/2/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 5666

Προς Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής more...

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr