Κοινοβουλευτικό Έργο

10-03-2011 ΟΜΙΛΙΑ στο σχ. νόμου «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή στην more...

08/03/2011 ΟΜΙΛΙΑ στο σχ. Νόμου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που τίθεται προς συζήτηση το more...

01/03/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Οικονομικών κο Γ. Παπακωνσταντίνου και Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κο Χ. Παπουτσή

Θέμα:"Αδικαιολόγητες δραστικές περικοπές στις λειτουργικές more...

17/02/2011 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη

Θέμα: « Μη τήρηση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων του ν. 3851/2010 για την κατά more...

08-02-2011 ΟΜΙΛΙΑ στο σχ. νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Οι πολυάριθμες, πολύ σημαντικές και more...

28/01/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς 1. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη 2. Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

Θέμα: «Έγκαιρη λήψη μέτρων για διευθέτηση προβλημάτων που απασχολούν more...

27/01/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

Θέμα: «Αποζημιώσεις και ενισχύσεις σε βαμβακοπαραγωγούς στη περιοχή more...

25/01/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου & Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις στα επιτόκια δανείων των πυρόπληκτων επιχειρήσεων». more...

11-01-2011 ΟΜΙΛΙΑ στο σχ. νόμου «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας πρώτης Υποδοχής προσαρμογής ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ»

ΟΜΙΛΙΑ στο σχ. νόμου «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας πρώτης more...

10/01/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: 1)Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 2)Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκανδαλίδη

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της ψαλίδας των αγροτικών προϊόντων μεταξύ των τιμών more...

Copyright © 2011-2023 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr