Κοινοβουλευτικό Έργο

28-6-2004 ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα: «Αποζημίωση αμπελοκαλλιεργητών.»

Κύριε Υπουργέ, Στα διοικητικά όρια του Δήμου Αυλίδος που υπάγεται more...

26-05-2004 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΠΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Θέμα: «Παράταση ειδικής επιδότησης ανεργίας σε απολυθέντες χωρίς more...

Copyright © 2011-2023 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr