Κοινοβουλευτικό Έργο

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2005

Κύριοι Συνάδελφοι, Ως προεισαγωγική διατύπωση μπορούμε να πούμε ότι το more...

20/3/2006 ΟΜΙΛΙΑ

Η δημόσια Υγεία, η οργάνωση της προαγωγής της, η βελτίωση της ποιότητάς της, more...

20/3/2006 Ομιλία για το σχέδιο νόμου με τίτλο: « εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενων

Το παρόν σχέδιο νόμου θέτει τη Βουλή των Ελλήνων αλλά και την κοινωνία της more...

20/3/2006 Για το σχ. Νόμου «Αναδιοργάνωση του Συστήματος Αιμοδοσίας και λοιπές Διατάξεις».

Κύριοι Συνάδελφοι, Σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο για το πολύ σημαντικό more...

20/3/2006 ΟΜΙΛΙΑ Στο σχ. Νόμου με τίτλο: «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου».

Κύριοι Συνάδελφοι, Τα ενεργειακό ζήτημα στη χώρα μας αποτέλεσε και more...

20/3/2006 ΟΜΙΛΙΑ Στο σχ. Νόμου για τις ΔΕΚΟ

Στο σχ. Νόμου για τις ΔΕΚΟ Στο σχέδιο νόμου και στη λογική του για τις more...

20/3/2006 ΟΜΙΛΙΑ

Για τον προϋπολογισμό του 2006 Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Την ώρα που more...

20/3/2006 ΟΜΙΛΙΑ Σχέδιο Νόμου «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».

Κύριοι Συνάδελφοι, Το παρόν σχέδιο Νόμου και η συζήτηση που διεξάγεται more...

20/3/2006 ΟΜΙΛΙΑ Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το σχ. Νόμου με τίτλο more...

20-3-2006 ΟΜΙΛΙΑ «Επιστροφή του Εργασιακού Μεσαίωνα-Ναρκοθέτηση της Εργασιακής Ειρήνης»

Τοποθέτηση της κας Περλεπέ στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια more...

Copyright © 2011-2022 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr