Ομιλίες

12/03/07 ΟΜΙΛΙΑ ΚΟΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πριν από more...

8/03/2007 ΟΜΙΛΙΑ Στο σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία…

Στο σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και more...

28/2/2007 OΜΙΛΙΑ Στο σχ. Νόμου «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου…

Στο σχ. Νόμου «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον more...

4/2/2007 ΟΜΙΛΙΑ Στη συζήτηση της πρότασης μομφής του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Δυστυχώς, έφθασαν μόνο τρία χρόνια, για να more...

2/2/2007 ΟΜΙΛΙΑ στην Επίκαιρη Ερώτηση «Προκήρυξη θέσης Δ/ντη στην Παθολογική Ογκολογία στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, η ογκολογική κλινική του more...

19/1/2007 ΟΜΙΛΙΑ «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Με το παρόν σχέδιο Νόμου, αποκαλύπτεται more...

21/12/2006 ΟΜΙΛΙΑ Επί του Προϋπολογισμού της Κυβέρνησης για το 2007

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Αν ζούσε στην Ελλάδα ο Paulo Coelho, δεν θάγραφε more...

2/11/2006 ΟΜΙΛΙΑ Στο σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις»

Κύριε Υπουργέ, Όλοι τιμάμε και όλοι αναγνωρίζουμε την τεράστια προσφορά more...

23/8/2006 ΟΜΙΛΙΑ Στο σχ. Νόμου «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην…

Στο σχ. Νόμου «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και more...

12/5/2006 ΟΜΙΛΙΑ Στο σχ. Νόμου «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Κύριοι συνάδελφοι, Με τη διαδικασία που επέλεξε η Κυβέρνηση να more...

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr