Ομιλίες

02/05/2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LUCY)

  Δημοκράτισσες και Δημοκράτες Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί more...

02/02/2012 ΟΜΙΛΙΑ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πριν τοποθετηθώ επί των τροπολογιών που έχω καταθέσει, θέλω να more...

03/12/2011 ΟΜΙΛΙΑ για τον Προϋπολογισμό του 2012

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συγκυρία της πιο μεγάλης more...

16/09/2011 ΟΜΙΛΙΑ για το σχέδιο νόμου «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,   Η μεγαλύτερη συνέπεια της κρίσης και more...

08/09/2011 ΟΜΙΛΙΑ για το σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του κράτους».

Aγαπητοί συνάδελφοι,   Η ιστορία του συνεταιριστικού κινήματος στην more...

01/09/2011 ΟΜΙΛΙΑ στο σχέδιο νόμου «Περιβαντολλογική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η εισαγωγική μου παρατήρηση για το more...

19/07/2011 ΟΜΙΛΙΑ για το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση Σ.Ε.Π.Ε. ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Γνωρίζουμε όλοι πόσο επώδυνη είναι αυτή more...

21/06/2011 ΟΜΙΛΙΑ Επί της πρότασης του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις ιστορικές αυτές στιγμές της πιο more...

14/06/2011 OMIΛΙΑ στο σχ. νόμου «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, more...

17-05-2011 ΟΜΙΛΙΑ επί του σχεδίου νόμου «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, more...

Copyright © 2011-2023 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr