Ερωτήσεις

07/07/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κυρία Άννα Διαμαντοπούλου

Θέμα: «Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ». more...

29/06/2010 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής more...

21/06/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:11838

Προς την Υπουργό Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κυρία Άννα more...

03/03/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:6955

Προς τους Υπουργούς 1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Κατερίνα more...

4/2/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 5666

Προς Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής more...

13/1/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 4302

Προς τους Υπουργούς 1.Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα 2. more...

19/11/2009 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:1286

Προς Τους Υπουργούς 1. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα 2. more...

11/11/2009 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:952

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα more...

24/9/2009 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:3377

Προς τους Υπουργούς 1.Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη more...

2/9/2009 ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:3911

Προς του Υπουργούς 1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2. Εσωτερικών more...

Copyright © 2011-2023 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr