Δελτία Τύπου

28-3-2005 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: « Η Γ.Γ.Α. δεν δίνει τις εγκεκριμένες τακτικές επιχορηγήσεις παρελθόντων…

Θέμα: « Η Γ.Γ.Α. δεν δίνει τις εγκεκριμένες τακτικές επιχορηγήσεις more...

28-3-2005 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Καλύφθηκε η θέση Μαθηματικού στο Γυμνάσιο…

Θέμα: Καλύφθηκε η θέση Μαθηματικού στο Γυμνάσιο Σκύρου μετά την αναφορά more...

28-3-2005 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Την ένταξη της Χαλκίδας στο φάκελο για το EURO 2012 ζητά η κυρία Περλεπέ

Με ερώτηση της προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Γ. Ορφανό, ζητά η more...

28-3-2005 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ για να καλυφθεί ολόκληρη η Εύβοια…

Θέμα: Την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ για να καλυφθεί ολόκληρη η Εύβοια και την more...

28-03-2005 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Νέα ερώτηση της κυρίας Περλεπέ για…

Θέμα: «Νέα ερώτηση της κυρίας Περλεπέ για το ΕΚΑΒ και τη λειτουργία των more...

28-03-2005 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Την ένταξη της Χαλκίδας στο φάκελο για το EURO 2012 ζητά η κυρία Περλεπέ

Με ερώτηση της προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Γ. Ορφανό, ζητά η more...

28-03-2005 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ για να καλυφθεί…

Θέμα: Την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ για να καλυφθεί ολόκληρη η Εύβοια και την more...

29-09-2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του δρόμου Σχηματάρι-Χαλκίδα…

Θέμα: «Να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του δρόμου Σχηματάρι-Χαλκίδα, ζητά more...

29-09-2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: « Να καταβληθεί άμεσα η οικονομική ενίσχυση…

Θέμα: « Να καταβληθεί άμεσα η οικονομική ενίσχυση παραγωγής στους more...

29-9-2004 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: « Παρέμβαση υπέρ πολυτέκνων, από την κυρία Περλεπέ στη Βουλή»

Με αναφορά της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Κύριο more...

Copyright © 2011-2021 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr